مار پیتون

مار پیتون یا پایتون

خزنده ها گونه های زیبا و رنگارنگی هستند و یکی از گونه های مار خانگی پیتون ها می باشند .

مار های پیتون یا پایتون 2 گونه دارند که یکی خود پیتون و دیگری بال پیتونها می باشند .

بال ها بسیار کوتاه تر نرمال ها می باشند .

ادامه مطلب